Lainan takaisinmaksu

Ennen lainan ottamista sinun täytyy pohtia tarkkaan, millaisella aikataululla olet valmis maksamaan lainasi pois. Omaa taloutta ei kannata vetää liian tiukille, joten lainan takaisinmaksun aikataulu on syytä tehdä realistiseksi. Vaikka lainaa hakiessa saattaakin tuntua mahdottomuudelta, voit olla joskus tilanteessa, jossa haluat maksaa lainasi pois etuajassa. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista. Tässä artikkelissa kerromme asiasta lisää. Lue lisää.

lainan takaisinmaksu

Kenelle lainoja myönnetään?

Kuka tahansa hyvin raha-asiansa hoitanut aikuinen henkilö voi hakea ja saada lainaa. Lainan ottaminen on tyypillisistä esimerkiksi uuden asunnon tai auton hankinnassa.

Monet ihmiset ottavat lainaa myös muihin suurempiin projekteihin, kuten kesämökin hankintaan tai keittiöremonttiin. Suurempien lainojen laina-aika on tyypillisesti vuosia, mutta halutessaan lainaa voi lyhentää etukäteen suuremman maksuerän ja siten säästää rahaa.

Mistä laina kannattaa ottaa?

Ennen lainan ottamista on järkevää kilpailuttaa lainat eli vertailla lainojen ominaisuuksia, erityisesti korkoa ja muita kustannuksia. Korko nimittäin vaihtelee, samoin muiden kustannusten osuus.

Vastuulliset lainanantajat ovat luotettavia ja antavat lainaa etsiville riittävästi tietoa ennen lainan hakemista. On tärkeää, että toiminta on asiakkaille läpinäkyvää, jotta asiakas tietää, mihin hän sitoutuu.

Miten suuren lainan voin saada?

Lainan suuruus riippuu pitkälti siitä, millaisen lainan tarvitset, ja toki myös siitä, millainen maksukykysi on. Maksukykyysi vaikuttavia osat esimerkiksi tulotasosi sekä muiden lainojen ja luottojen kokonaismäärä.

On tärkeää mitoittaa lainan maksaminen takaisin realistisesti. Jos lainojen ja luottojen maksuerät vievät liian suuren osan tuloistasi, ei elämiseen jää riittävästi rahaa.

Rahoitusta tarjoavilla tahoilla voi olla erilaisia prosentteja lainojen osuuden määrittelyyn kokonaistuloistasi. Pankki voi myös laskea asiakkaalle jonkinlaisen riskiluvun, jonka avulla se arvioi hakijan kykyä maksaa luotot takaisin.

Toisinaan tilanne on päinvastainen ja ihminen haluaa maksaa lainan maksuerän tai koko jäljellä olevan määrän etukäteen, ennen laina-ajan päättymistä.

Miten pitkä maksuaika lainalle on hyvä?

Lainan takaisinmaksun aikataulu riippuu pitkälti siitä, minkä suuruinen laina on kysymyksessä. Suurten asuntolainojen kohdalla takaisinmaksuun käytetään yleensä vähintään vuosia, joskus jopa vuosikymmeniä.

On ymmärrettävää, että vuosikymmenten saatossa taloudellinen tilanne voi muuttua. Esimerkiksi tulotaso nousee tai henkilö säästää rahaa ja haluaa siksi maksaa lainan pois suunniteltua nopeammin.

Haluaisitko maksaa lainasi etuajassa pois? Tämä on mahdollista. Laina-aikaa voi lyhentää maksamalla pois suurempia maksueriä tai tekemällä ylimääräisiä lyhennyksiä. Ylimääräinen lyhennys lyhentää laina-aikaa ja pienentää maksettavia korkoja ja muita kuluja.

Voinko tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä?

Lainan lyhennys on järkevintä mitoittaa omaan talouteen sopivaksi. Liikaa lainaa ei kannata hakea tai ottaa kerralla, vaikka ihmiset usein näin saattavatkin siis tehdä.

Laki turvaa kuluttajalle sen, että hän saa ja voi maksaa luoton tai lainan pois suunniteltua aikaisemmin. Vaikka näin onkin, asiaa ei välttämättä ole kirjoitettu luottosopimukseen. Asioista kannattaa siis aina olla itse selvillä, jotta tiedät omat oikeutesi ja mahdollisuutesi.

Tietyissä tapauksessa lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta voi koitua maksajalle jonkin verran kustannuksia. Kokonaisuudessaan takaisinmaksu suunniteltua nopeammin kuitenkin yleensä kannattaa, sillä näin voit säästää rahaa.

Miten laina kannattaa maksaa takaisin?

Tärkeää on, että otat vain sellaisia lainoja, jotka pystyt maksamaan takaisin. Yleensä laina maksetaan takaisin maksuohjelman mukaisesti. Mitä pidempi laina-aika on, sitä suuremmaksi yleensä korkojen ja muiden kulujen osuus nousee.

Jos rahatilanne muuttuu takaisinmaksun aikana, lyhennysaikatauluun voi tarvittaessa tehdä tilapäisiä muutoksia, kuten maksuvapaat kuukaudet. Tällöin kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin.

Toisenlainen tilanne on silloin, jos lainanottaja haluaa maksaa koko lainan loppuosan kerralla pois tai jos hän haluaa tehdä ylimääräisen maksuerän. Tämä on lakisääteinen velvollisuus. Toisin sanoen henkilöllä on oikeus maksaa laina etuajassa pois. Lainojen takaisinmaksu kannattaa hoitaa nopeasti, sillä siten voit säästää selvää rahaa.

Voit myös maksaa lainaa pois suunniteltua suuremmalla kuukausierällä. Usein tämä on mahdollista ja kannattavaakin, koska tällöin säästät korkoja ja muita kuluja ja maksettavaa jää vähemmän.

Kuinka maksan lainan takaisin ennenaikaisesti?

Jos haluat tehdä muutoksia lainan maksuaikatauluun, ota yhteyttä omaan pankkiisi. Pankit suhtautuvat yleensä joustavasti tilapäisiin muutoksiin, myös lainan takaisinmaksuun liittyviin muutoksiin.

Lainan takaisinmaksu ennenaikaisesti on mahdollista riippumatta siitä, kuinka paljon lainan maksuaikaa on jäljellä ja miten pitkä laina-aika alun perin oli.

Mitä lainan takaisinmaksu etukäteen maksaa?

Jos haluat maksaa lainasi etukäteen, sinun tulee olla yhteydessä omaan pankkiin. Huomioi kuitenkin se, että siitä saattaa aiheutua korvauksia. Luoton myöntänyt taho voi nimittäin vaatia asiakkaalta korvausta, jos laina maksetaan kerralla tai vain nopeammin pois.

Tämä johtuu siitä, että pankki on laskenut saavansa lainan koron sovitulta laina-ajalta. Jos luotto maksetaan pois, lainojen korko ei enää kerry. Lainojen kiinteä korko on pankeille tulonlähde, joten ymmärrettävästi he haluaisivat pitää lainan koko sopimusajan.

Lainan maksaminen on kuitenkin asiakkaalle tärkeää, sillä korkojen maksu ei välttämättä ole pitkän ajan kuluessa kannattavaa. Moni haluakin säästää ja maksaa lainat nopeammin tai jopa kerralla pois.

Pankki tai rahoituslaitos voi vaatia enintään yhden prosentin korvausta, jos lainasopimuksen päättymiseen on aikaa vähintään yksi vuosi.

Jos takaisinmaksu tapahtuu alle vuoden päässä sopimuksen päättymisestä, korvaus on enintään puoli prosenttia.

Korvaus voi siis olla enintään yksi prosentti etuajassa tapahtuvan takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta. Pankkisi kertoo sinulle, kuinka paljon sinun tulee maksaa.

Ota nämä asiat huomioon

Sanonnan mukaan lainaa saa aina pankista, mutta ihan totta tämäkään ei ole. Kaikki eivät lainaa ota, vaikka sitä olisikin oikeus ja mahdollisuus hakea. Aina lainan ottaminen ei myöskään ole järkevää.

Jos olet ottanut lainaa, muista, että lainan hoito on tärkeää. Pankit haluavat tehdä tuottavaa toimintaa, joten ilmaisia luottoja tai lainoja ei ole. Älä ota kerralla liian suurta lainaa ja muista, että lainat tulee myös maksaa takaisin.

Lainat kannattaa hoitaa hyvin, sillä tavalla voit myös tulevaisuudessa saada lainaa. Jos mahdollista, maksa pienemmät lainat kerralla pois, jotta lainan takaisinmaksu ei veny liikaa.

Elämässä tulee eteen kaikenlaisia yllätyksiä. Pitkäaikaisten lainojen kohdalla tämä voi tarkoittaa sitä, että haluat ehkä muuttaa luottojesi lyhennysaikataulua.

Helpotusta tiukentuneeseen taloudelliseen tilanteeseen on tarjolla. Omat luottotiedot kannattaa pitää kunnossa, jotta mahdollisten myöhempien lainojen tai luottojen hakemissa ei muodostu estettä luottokelpoisuudelle.