Opintolainan määrä, korko, takaisinmaksu & nostopäivät 2024

Askarruttaako opintolaina? Lue alhaalta lisätietoa opintolainan määrästä, korosta, takaisinmaksusta ja nostopäivistä vuonna 2024. Lue lisää.

opintolaina

Kuka voi saada opintolainaa?

Voit saada opintolainaa, jos olet täyttänyt 18 vuotta, asut itsenäisesti ja opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Tutustu tarkemmin opintolainan saamisen ehtoihin Kelan-sivuilla tai mene käymään lähimmässä Kelan konttorissa.

Lisäksi Kela maksaa opintorahaa. Opintolaina täydentää pientä opintorahaa ja asumislisää ja opintolaina tuokin monta sataa euroa lisää opiskelijan budjettiin. On tärkeää hoitaa opiskeluajan taloudellinen puoli kuntoon heti opintojen alusta lähtien, tai mieluummin jopa ennen opintojen alkamista. Näin voit keskittyä rauhassa opintoihisi ilman, että taloudellinen tilanteesi häiritsee opintoihin keskittymistä.

Kuinka paljon opintolainaa voi saada?

Opiskelija voi saada opintolainaa enintään 650 euroa kuukaudessa. Jos hän opiskelee ulkomailla, hän voi saada 800 euroa kuukaudessa. Pankki tarjoaa siis ulkomailla opiskelevalle opiskelijalle 150 euroa enemmän per kuukausi kuin kotimaassa opiskelevalle opiskelijalle.

Opintolainan määrä ei yleensä riitä yksinään opiskelijan elinkustannuksiin, ainakaan pääkaupunkiseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa. Opintorahan ja asumislisän avulla voit kuitenkin tulla toimeen opintojen aikana. Samalla voit keskittyä opintoihisi kaikessa rauhassa ilman, että opintojen aikainen taloudellinen taakka tuntuisi liian suurelta.

Valtiontakauksen ansiosta voit saada opintolainaa, vaikka sinulla ei olisi omia vakuuksia eikä takaajia. Valtiontakaus tarkoittaa sitä, että pankki voi myöntää sinulle lainaa myös tällaisessa tilanteessa. Monen nuoren kohdalla on suuri helpotus, ettei omia vanhempia tarvitse pyytää takaamaan omaa lainaa. Tässä vaiheessa elämää halutaan usein olla mahdollisimman itsenäisiä ja vanhempien pyytäminen oman lainan takaajiksi tuntuisi nakertavan tätä itsenäisyyttä aivan liikaa. Valtiontakaus voi osittain tästä syystä alentaa opintolainan ottamisen kynnystä.

Mikä on opintolainan valtiontakaus?

Opintolainan valtiontakaus merkitsee sitä, että Kela voi maksaa sen pankille, mikäli lainan ottaja ei pysty sitä itse maksamaan. Kelan maksu ei kuitenkaan ole ilmaista rahaa, vaan saat opintolainalle vain lisää maksuaikaa.

Laina peritään lainanottajalta takaisin myöhemmin. Ilmaista opintolainaa ei ole olemassakaan, mikä kannattaa pitää mielessä jo siinä vaiheessa kun haet lainaa.

Joskus opintolainaa haetaan perin kevein perustein. Lainan sijaan voit myös harkita töiden tekemistä opintojen ohella. Näin et välttämättä tarvitse lainkaan opintolainaa. Omaa tilannetta kannattaa aina pohtia omista resursseista käsin. Jos sinusta tuntuu, että töiden tekeminen opintojen ohella haittaa opintoihin keskittymistä liikaa, voi opintolaina olla tilanteessasi parempi vaihtoehto ja pienempi paha.

Tarvitseeko opintolaina muita vakuuksia kuin valtiontakaus?

Valtion takaama opintolaina ei tarvitse muita vakuuksia tai takaajia. Opintolainaa voi siis hakea moni sellainenkin hakija, joka ei välttämättä saisi vakuudellista lainaa. Opintolaina onkin monin tavoin matalan kynnyksen laina ja monen nuoren ensimmäinen laina.

Valtiontakaus ei maksa hakijalle mitään. Näin sinun ei tarvitse käyttää ainoatakaan euroa, mikäli tarvitset valtiontakauksen opintolainallesi. Hae valtiontakausta suoraan Kelasta.

Nuorelle hakijalle on varmasti helpotus kuulla, ettei hän tarvitse myöskään takaajia. Esimerkiksi omien vanhempien pyytäminen takaajiksi on monelle nuorelle niin korkea kynnys, että laina voi jäädä tämän takia kokonaan ottamatta. Onneksi tähän ei suinkaan tarvitse ryhtyä, sillä mikäpä olisikaan vahvempi takaajataho kuin itse valtio?

Kuinka voit hakea opintolainaa?

Opintolainan hakeminen on helppoa ja nopeaa. Opintolainaa voi hakea pankista. Voit itse valita pankin, josta haet opintolainaa. Hae opintolainaa vaikka omasta pankistasi, jossa sinulla on jo voimassa oleva asiakkuus.

Tarvitset ennen opintolainan hakemista opintolainan valtiontakauksen Kelasta. Pankki saa tiedon valtiontakauksesta sen jälkeen, kun se on myönnetty sinulle ja voit hakea lainaa saman tien.

Kuinka voit hakea opintolainan valtiontakausta?

Opintolainan valtiontakausta haetaan Kelasta. Korkeakouluopiskelijat, jotka saavat opintorahaa, saavat automaattisesti päätöksen lainan valtiontakauksesta.

Toisen asteen opiskelijan tulee hakea lainatakausta OmaKelan kautta. Lainatakauksen voi hakea samalla, kun hakee opintorahaa sekä asumislisää. On näppärää, että opiskelija voi hakea valtiontakausta suoraan Kelalta!

Kun sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, pankki saa automaattisesti tiedon valtiontakauksesta suoraan Kelan kautta. Kun olet saanut Kelalta valtiontakauksen, voit hakea lainaa saman tien, eikä sinun tarvitse toimittaa pankkiin tositteita takauksesta.

Kuinka opintolainan nostaminen onnistuu?

Voit nostaa opintolainaa tilillesi tiettyjen sääntöjen puitteissa tiettyinä lainan nostopäivinä. Yleensä opintolainan nosto omalle tilille on mahdollista kahdesti lukuvuoden aikana.

Syyslukukauden nostopäivä on aikaisintaan 1.8. eli voit tehdä opintolainan noston heti elokuun alussa. Kevätkauden ensimmäinen nostopäivä on 1.1.

Mikäli nostopäivä osuu arkipyhään tai viikonloppuun, opintolaina on mahdollista siirtää opiskelijan tilille vasta seuraavana arkipäivänä. Suuri osa opiskelijoista nostaa opintolainan kahdessa erässä.

Joskus voit nostaa opintolainan kerralla koko lukuvuodelle. Tällöin opintolainaa voi nostaa vain kerran lukuvuoden aikana, mutta sitä voi myös nostaa kerralla tavallista enemmän.

Milloin opintolainan takaisinmaksu alkaa?

Opintolainan takaisinmaksu alkaa tavallisesti 1,5-2 vuoden kuluttua opintotuen maksamisen päättymisestä. Aikataulu on tavallisesti suurinpiirtein kaksi kertaa hakijan opintoja vastaava aika.

Takaisinmaksuaikataulu on kuitenkin mahdollista sopia joustavasti. Koska opintolaina tulee maksaa takaisin vasta valmistumisesi jälkeen, jää sinulle aikaa etsiä työtä ennen kuin aloitat lainan takaisinmaksun.

Mitä opintolainahyvitys tarkoittaa?

Opintolainahyvitys on mahdollista saada, jos opiskelija suorittaa korkeakoulututkintonsa määräajan kuluessa. Tällöin Kela maksaa osan opiskelijan opintolainasta.

Jos määräaikasi lähestyy ja mietit, venyttäisitkö opintojasi ja opiskelisit sittenkin vielä yhden lukukauden, kannattaa pitää opintolainahyvitys mielessä! Pitämällä aikataulusta kiinni voi säästää, jos saat siten Kelan opintolainahyvityksen.

Kuinka korkea opintolainan korko on?

Opintolainan korko on yleensä Euribor. Opintolainan koron määrä riippuu myös maksuerien määrästä. Jos lainan maksu kestää pitkään valmistumisen jälkeen, tulee maksueriä runsaasti ja kokonaiskorko nousee. Jos lainaa maksetaan nopeaan tahtiin, on korko koko laina-ajalta pienempi.

Moni opiskelija pyrkii löytämään työtä jo opintojen aikana. Esimerkiksi työharjoittelussa saat hyvän mahdollisuuden löytää työtä, jossa voi työskennellä valmistumisen jälkeen.

Mikäli työ löytyy nopeasti, on lainaa mahdollista lyhentää nopeaan tahtiin. Hae siis rohkeasti oman alan työtä heti valmistumisen jälkeen tai jo sen aikana!

Mitä tarkoittaa, kun opintolainan korot pääomitetaan?

Opintolainan korkojen pääomittaminen tarkoittaa, sitä, että lainan korot lisätään opintolainan pääomaan. Pääomitus tehdään niinä lukukausina, joina opiskelija saa opintotukea.

Lisäksi pääomitus tehdään viimeisen kerran opintotukilukukauden päätyttyä. Pääomitus suoritetaan kahdesti vuodessa.

Käytännössä pääomitus helpottaa opiskelijan arkea, sillä pääomituksen ansiosta hänen ei tarvitse itse pitää huolta siitä, että hänen lainansa korko lisätään pääomaan, vaan koko prosessi tapahtuu automaattisesti. Kiireinen opiskelija varmasti arvostaa helppoutta, yksinkertaisuutta ja huolettomuutta, jota pääomitus hänen elämäänsä tuo.