Velan vanhentuminen - Milloin velan vanhentuminen tapahtuu?

Milloin velka vanhentuu? Tässä artikkelissa annamme tietoa velan vanhentumisesta. Lue lisää.

velan vanhentuminen

Velan vanhentuminen

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Velan vanhentuminen tarkoittaa, että velka lakkaa olemasta eikä velkojalla ole enää mahdollista laskuttaa velallista velasta.

Joissakin tapauksissa velan yleinen vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta. Velan vanhentuminen kestää viisi vuotta, kun velasta annetaan lainvoimainen tuomio taikka muunlainen ulosottoperuste ja kun tämä tuomio tai ulostottoperuste on mahdollista panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion tapaan.

Jos velkaan on haettu velkomustuomiota, se vanhenee 15 vuodessa. Velan lopullinen vanhentuminen lasketaan tuomiopäivästä lähtien. Kun velkoja on yksityishenkilö tai jos velka perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu, vanhentumisaika on 20 vuotta tai jopa 25 vuotta. Jos velallinen on tuomittu vankeuteen, velan vanhentumisen kesto on myös 20 vuotta.

20 – 25 vuoden vanhentumisaika on todella pitkä, mutta kun velkojana on yksityishenkilö, on velan takaisinmaksulla usein myös kohtuuttomia seurauksia velkojalle. Tällöin ei olisi kohtuullista, jos velka vanhentuisi jo viidessä vuodessa tai jos vanhentumisaika olisi vain kolme vuotta.

Voidaanko velan vanhentuminen katkaista?

Joissakin tapauksissa velan vanhentuminen voidaan katkaista. Tämä tarkoittaa sitä, että perintäyhtiö tai velkoja katkaisee lainan yleisen vanhentumisajan kolmen taikka viiden vuoden kuluttua lainan tai laskun erääntymisestä. Yleisen vanhentumisajan katkaiseminen onnistuu yksinkertaisesti siten, että laskusta lähetetään muistutuslasku.

Milloin velan vanhentumista ei voi katkaista?

Kun velkojana on yksityishenkilö, ei velan vanhentumista voi katkaista. Tällainen velka vanhenee 20 – 25 vuodessa. Lopullinen vanhentumisaika on siis tässä tapauksessa melko pitkä.

Kuinka velan lopullinen vanhentuminen vaikuttaa velallisen elämään?

Velan vanhentuminen on usein velalliselle suuri helpotus ja saattaa jopa auttaa häntä ratkaisemaan velkaongelmansa. Kun velka vanhentuu lopullisesti, ei velkoja enää voi vaatia velalliselta velan takaisinmaksua eikä velallisen enää tarvitse murehtia velan erääntymisestä.

Velan erääntymisestä lähtee helposti liikkeelle negatiivinen lumipalloefekti, joka aiheuttaa pian maksuhäiriömerkinnän velallisen luottotietoihin, ellei lumipalloa pysäytetä ajoissa. Velkaneuvonta on taho, johon kannattaa ottaa yhteyttä, jos elämä velan tai maksuvaikeuksien kanssa tuntuu erityisen raskaalta.

Jopa 20 vuotta tai 25 vuotta on pitkä aika odottaa, kunnes velka vanhentuu ja tilanne saattaa tuntua toisinaan epätoivoiselta. Toisaalta joissakin tilanteissa velan vanhentumisaika on viisi vuotta, tai vain kolme vuotta.

Velallinen ei välttämättä edes tiedä, mikä on juuri hänen velkansa lopullinen vanhentumisaika, mikä saattaa lisätä tilanteen aiheuttamaa huolta ja stressiä. Vaikeassa tilanteessa ei kannata jäädä yksin.

Velallisen kannattaa huolehtia oikeuksistaan

Velallisen on hyvä tuntea oikeutensa ja velan vanhentumiseen liittyvät perusasiat, kuten velan yleinen vanhentumisaika sekä velan lopullinen vanhentumisaika. Samalla on hyvä tietää myös, millaisissa tilanteissa velan vanhentumisaikaa ei voi katkaista.

Jos velallinen pystyy maksamaan velkaa takaisin ja velka tulee maksettua kokonaan takaisin, on hänen itse huolehdittava tiedon merkitsemisestä omiin luottotietoihinsa. Tätä tietoa kutsutaan REF-merkinnäksi, eikä merkintä tule luottotietoihin automaattisesti.

Mikä laki määrää velan vanhentumisesta?

Laki velan vanhentumisesta 728/2003 määrää velkojen vanhentumisesta. Laissa on 21 pykälää ja se on tullut voimaan 1. tammikuuta 2004.

Lain pykälät määräävät esimerkiksi lain soveltamisalasta, suhteesta erityissäännöksiin, pakottavuudesta, vanhentumisajasta ja alkamiskohdasta sekä yleisestä vanhentumisajasta. Laista löytyy siis yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ja millaisissa tilanteissa velka vanhenee.

Vanhentumisaikaan vaikuttaa se, onko eräpäivästä sovittu vai ei. Lain viides pykälä ottaa kantaa tilanteeseen, jossa eräpäivä on sovittu ja sen kuuden pykälä ottaa kantaa sellaiseen tilanteeseen, jossa eräpäivää ei ole sovittu.

Lain 13 pykälä kertoo vanhentumisen katkaisemisen vaikutuksista. Jos vanhentumisen katkaisemisen vaikutukset mietityttävät sinua, kannattaa tutustua erityisesti lain tähän pykälään.