Luottotiedot takaisin

Tässä artikkelissa käymme läpi kuinka luottotiedot voi saada takaisin. Lue kuinka maksuhäriömerkintä poistuu ja kauan luottotietojen palautuminen kestää. Lue lisää.

luottotiedot takaisin

Milloin maksuhäiriömerkintä poistuu?

Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua, kun velka on maksettu kokonaan. On myös tärkeää ilmoittaa maksusta Suomen asiakastieto -luottotietorekisteriin, jotta maksuhäiriömerkintä poistuisi ja saat luottotiedot takaisin.

On hyvä muistaa myös, että maksuhäiriömerkinnät ovat yleensä voimassa vähintään kahdesta kolmeen vuoteen, ellei velkoja makseta pois tätä ennen. Tämä tarkoittaa sitä, että velat vanhenevat lopulta.

Näiden kahden vuoden aikana esimerkiksi vuokra asunnon saaminen voi olla erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Jos maksuhäiriömerkintä näkyy luottotiedoissa 3 vuotta, jatkuu haastava tilanne entistä kauemmin.

Merkinnän poistuminen kuitenkin edellyttää, ettei velallinen saa tänä aikana uusia merkintöjä. On siis tärkeää huolehtia siitä, ettei velalliselle synny uusia velkoja, joita hän ei pysty maksamaan sovitusti ja ajallaan.

Millaisessa tilanteessa luottotietojen palautuminen viivästyy?

Tavallisesti maksuhäiriömerkintä poistuu luottotiedoista viimeistään kolmessa vuodessa. Jos kuitenkin olet ollut ulosotossa ja saat uusia merkintöjä, pidentää jokainen uusi merkintä edellisen kestoa neljään vuoteen.

Merkinnän kanssa eläminen on monin tavoin haastavaa, sillä esimerkiksi asunnon vaihtaminen voi olla todella vaikeaa luottotietojen menettämisen ja maksuhäiriömerkinnän myötä. Ei siis ole ihan se ja sama, vanhentuvatko velat 2 vai 4 vuotta.

Kun velat on maksettu ja ulosotto on enää vain ikävä muisto, elämä helpottuu huomattavasti ja voit esimerkiksi lähteä etsimään itsellesi uutta vuokra-asuntoa. Myös niinkin arkinen asia kuin puhelinliittymän avaaminen, onnistuu nyt helposti, kun velat on maksettu ja ikävä luottotietojen merkintä on poistunut.

Ulosotossa olevan velallisen on siis erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kaikki hänen taloudelliset velvollisuutensa ja velat tulee hoidettua sovitusti ja ajallaan. Jos henkilön tavoitteena on saada luottotiedot takaisin mahdollisimman nopeasti, on hänen hyvä pyrkiä maksamaan velat pois.

Tämän jälkeen hänen tulee ilmoittaa luottotietorekisteriin, että hän on maksanut maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on maksettu kokonaisuudessaan ja että maksuhäiriömerkintä tulee poistaa. Ilmoituksen jälkeen luottotiedot saa takaisin kuukauden kuluessa.

Mikä on ref-merkintä?

Ref-merkintä tarkoittaa luottotiedoissa sitä, että maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on saatu maksettua. Se on siis merkki velan maksusta. Ref-merkinnän avulla on mahdollista saada luottotiedoista pois ikävä tieto maksuhäiriöstä.

Ref-merkintää tulee muistaa pyytää luottotietorekisteriin, heti, kun velka on tullut maksettua kokonaan. Merkintä ei tule automaattisesti luottotietorekisteriin.

Miksi on tärkeää saada luottotiedot takaisin?

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa vaikeuttaa elämää monin eri tavoin ja luottotietojen palautuminen auttaa palauttamaan arjen normaaliksi. Tästä syystä on niin kovin tärkeää saada luottotiedot takaisin.

Vaikka velat vanhenevat lopulta, on elämä 2 vuotta tai 3 vuotta maksuhäiriömerkinnän kanssa niin haastavaa, että asiat kannattaa pyrkiä hoitamaan niin, että maksuhäiriömerkintä poistuu mahdollisimman pian. Tämä tarkoittaa sitä, että velka kannattaa pyrkiä maksamaan takaisin mahdollisimman pian maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi ja luottotietojen palauttamiseksi.

Velkojen vanheneminen voi kestää jopa 4 vuotta. Jos nimittäin maksuhäiriön kohteena oleva henkilö kerää itselleen uusia velkoja, joita hän ei pysty maksamaan takaisin sovitusti, niin uuden maksuhäiriön myötä hänen velkojensa vanhentumisaika kasvaa 4 vuoteen.

Ei ole ihan sama, onko vanhentumisaika 2 tai 4 vuotta, sillä merkinnän kanssa eläminen ei ole Suomen olosuhteissa ihan yksinkertaista. Monet kamppailevat maksuvaikeuksien kanssa jopa 20 vuotta tai pidempäänkin eli ikävä velkaantumisen kierre kannattaa pysäyttää ajoissa.

Kun maksuhäiriömerkintä on saatu pois, joko riittävän ajan kuluttua tai kun kaikki velkasi on maksettu pois, voit jälleen solmia esimerkiksi asunnon vuokrasopimuksen. Voit myös tehdä monia muita taloudellisia sitoumuksia, jotka eivät olleet aiemmin mahdollisia, kun ikävä merkintä löytyi luottotiedoistasi.

Varo kuitenkin, ettet ota ajan kuluessa lisää velkaa, josta et selviydy. Näin voit jatkossa välttää ulosoton ja muut taloudelliset vaikeudet. Kun oma talous on kunnossa, huomaat pian, miten kevyeltä oma elämä ja arki tuntuu.

Mitä tarkoittaa, jos joku on suppeassa ulosotossa?

Ulosottotoimet voi rajoittaa suppeaan ulosottoon. Tällöin ulosmitataan vain sellaisia kohteita, joita ei ole tarpeen muuttaa rahaksi. Yleensä siis ulosmitataan palkkaa tai eläkettä. Tällöin voi myös ulosmitata työttömyyskorvausta tai muuta etuutta velan kuittaamiseksi.

Perinteisen ulosoton aikana voidaan ulosmitata myös sellaisia kohteita, jotka pitää muuttaa rahaksi. Tällöin voidaan ulosmitata esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen kohteena olevan henkilön kodin irtaimistoa. Perinteinen ulosotto on siis huomattavasti radikaalimpi toimenpide kuin suppea ulosotto.

Kuinka toimin, kun maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on maksettu?

Kun velka on maksettu, toimita tieto maksusta heti luottotietorekisteriin. Näin maksuhäiriömerkintä poistuu heti, kun luottotietorekisteri saa tiedon velan maksamisesta ja asia on saatu käsiteltyä eli kun ref-merkintä on valmis. Näin luottotiedot saa takaisin mahdollisimman nopeasti eikä sinun tarvitse odottaa useamman vuoden jaksoa lainojen vanhentumiseksi. Saat näin elää muutaman vuoden enemmän puhtaiden luottotietojen kanssa ja huomaat varmasti pian, kuinka paljon helpompaa elämä on.

Kuinka vältän maksuhäiriön jatkossa?

Kun velallinen on vihdoin saanut luottotiedot takaisin, kannattaa hänen pitää huolta siitä, ettei uusia merkintöjä synny luottotietoihin eli että luottotiedot pysyvät puhtaina. Luottotietojen palautuminen vie 2 vuotta tai jopa 3 vuotta, ellei velkaa saa maksettua pois ja maksuhäiriömerkintä voi tänä aikana tehdä elämästä erittäin vaikeaa.

Muun muassa asunnon löytäminen tai uuden puhelinliittymän avaaminen vaikeutuu huomattavasti ja voi olla jopa täysin mahdotonta, jos luottotiedot eivät ole kunnossa. Kun luottotiedot on kerran saanut takaisin, kannattaa niistä pitää kiinni. Luottotiedot voi ihan hyvin menettää useita kertoja elämän aikana, ellei ole tarkkana oman rahankäytön kanssa.

Jos sinulla on vaikeuksia jonkin velan maksamisessa, ole heti rohkeasti yhteydessä velan perijään, jotta uusi maksuhäiriömerkintä ei ilmestyisi luottotietoihisi. Laskuun voi saada maksuaikaa ja jopa maksuvapaan kuukauden. Tärkeintä on, että asiasta sopii laskuttajan kanssa ajoissa, jotta omat luottotiedot pysyvät kunnossa.

Jo vuodessa tai parissa vuodessa on mahdollista aiheuttaa itselleen yllättävän vakavia taloudellisia vaikeuksia, jos oma rahankäyttö on holtitonta, puhumattakaan useamman vuoden holtittomasta rahankäytöstä. Pidemmän ajan kuluessa velan määrä kasvaa nopeasti niin korkeaksi, ettet välttämättä enää tiedä, miten tilanteesta voi selvitä, ilman, että ulosotto kolkuttelee pian ovella.

Tällaisessa tilanteessa tulee ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin. He neuvovat sinulle, miten voit lähteä ratkaisemaan tilannettasi velan suhteen. Tilanteen ratkaiseminen saattaa viedä useamman vuoden, jos tilanne on ehtinyt vakavaksi, mutta härkää on hyvä tarttua sarvista ajoissa. Älä siis jää yksin velan ja sen aiheuttamien huolien kanssa, vaan ota rohkeasti yhteyttä alan neuvontapalveluihin! Jo asiantuntijan kanssa puhumisen jälkeen olo saattaa tuntua kevyemmältä.